Veure tots els productes

Termes legals


Termes generals
Les següents condicions (Condicions Generals) s'apliquen, per defecte, a totes les operacions de venda i lliuraments que es realitzin a través de la nostra web: www.andorrabbq.com

Aquestes Condicions Generals regularan la relació comercial que pugui sorgir entre Andorra Campers - Andorra BBQ - Distribucions Claror i el client o usuari mitjançant la utilització dels formularis que apareixen en aquesta pàgina web. En cas que les dues parts acordin condicions que difereixin en algun punt dels que segueixen, la modificació es farà per escrit i caldrà l'aprovació de les dues parts.

Aquestes condicions generals i la resta de la web estan subjectes a les obligacions que emanen de la legislació andorrana i espanyola que regulen els drets dels consumidors, el comerç electrònic, el comerç minorista i la protecció de dades de caracter personal.

Propietat
Els titulars d'aquesta web són Andorra Campers Accessoris, amb domicili fiscal a Av.Francesc Cairat,9 Ad600 Sant Julia de Loria (Andorra), amb NRT F302907K i Distribucions Claror SG SLU, amb domicili fiscal a Pl.Catalunya, 3 25700 La Seu d'Urgell NIF B25862921

Aquest lloc web, tot el material, la propietat intel·lectual i el contingut estan protegits per drets d'autor. Són propietat d'Andorra Campers Accessoris o de tercers que han autoritzat exclusivament a Andorra Campers Accessoris el seu ús comercial i / o informatiu. Andorra Campers permet l'ús d'aquesta web a Distribucions Claror, empresa que facturarà les vendes que es realitzin des d'aquesta web fora d'Andorra.

Les imatges, fotografies, logotips, descripcions i arxius s'utilitzen amb permís. Si voleu utilitzar aquest lloc o el seu contingut per a qualsevol propòsit, poseu-vos abans en contacte amb nosaltres per obtenir un permís formal si així es considera oportú per part d'Andorra Campers Accessoris. 

Procés de compra

Les següents condicions generals seran d'aplicació a les relacions comercials establertes entre Andorra Campers Accessoris - Andorra BBQ - Distribucions Claror (en endavant, Andorra Campers) i el client. Els clients podran ser tant persones físiques que no desenvolupin activitat comercial, empresarial o professional, ja sigui col·lectiva o independent (Consumidors) o aquelles persones físiques o jurídiques (en qualsevol de les seves formes) que estableixi la relació comercial amb un propòsit relacionat amb la seva activitat comercial, empresarial o professional, ja sigui per a un col·lectiu o a títol individual (empresari).
 
Al apretar el botó "Realitzar la comanda" s'estableix la relació comercial per les mercaderies sol·licitades en el 'Carret de la compra', confirmant aquesta compra immediatament després mitjançant un correu electrònic de confirmació. Una vegada rebuda aquesta confirmació a través de correu electrònic s'estableix una relació comercial (contracte) vinculant de compra-venda entre Andorra Campers i el client.

Al fer la comanda sol·licitant "enviament a la meva adreça" (fora d'Andorra) vostè realitzarà la compra a Distribucions Claror SG SLU NIF B25862921 que és la filial europea d’Andorra Campers Accessoris.

Un cop efectuada la compra l'usuari visualitzarà la confirmació a la pantalla, podent-la imprimir com comprovant de compra. La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura. La factura serà enviada per email un cop completada la compra. A més, aquesta serà accessible des del llistat de comandes en l'àrea personal de el client a la nostra web.

 
En compliment de la normativa vigent, Andorra Campers ofereix informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i preus.

Tot i això, la disponibilitat dels productes que ofereix Andorra Campers a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Andorra Campers es reserva el dret a no finalitzar el contracte en cas que el/s producte/s i/o qualsevol tipus de mercaderia sol·licitada no estigui disponible. En aquest cas s'informarà el client el més aviat possible.

Així mateix, Andorra Campers podria procedir a la finalització de l'contracte en cas que el producte hagi resultat danyat i / o s'hagi produït qualsevol error en l'especificació, descripció o preu de la mateixa a la web.

El/s pagament/s que s'haguessin efectuat per avançat seran retornats el més aviat possible, quedant Andorra Campers exclòs de qualsevol altre dret de reclamació.

Mitjançant la contractació amb Andorra Campers a través de la seva web, l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús generals de contractació. L'usuari es fa responsable de tractar
confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Dret de revocació
El client, sempre que sigui consumidor, tindrà dret a revocar el contracte en el termini de catorze dies sense necessitat de donar cap explicació. El termini de revocació s'estableix en catorze dies a partir del dia en què el
consumidor, o qualsevol persona en nom seu, excloent als transportistes, hagi acceptat i pres possessió de l'última mercaderia lliurada.

Per exercir el dret de revocació, el client ha d'informar Andorra Campers per mitjà d'una declaració clara (correu electrònic) sobre la seva decisió de cancel·lar el contracte d'aquest contracte.
 
Per complir amb el termini de devolució, és suficient amb l'enviament de la decisió de el client de revocar el contracte abans de la data límit anteriorment exposada.

Efectes de la revocació
Andorra Campers reemborsarà el preu del producte i les despeses ordinàries d'enviament corresponents a l'opció d'enviament més barata que oferim, exceptuant per tant aquells costos addicionals que derivin d'un tipus de lliurament triat pel client, diferent a el tipus estàndard més econòmic ofert per nosaltres.

La devolució s'ha d'efectuar immediatament i com a molt tard dins de catorze dies a partir del dia en què s'hagi rebut la comunicació sobre la revocació de l'contracte. Per a la devolució es farà servir la mateixa forma de pagament que el client hagi utilitzat en la transacció inicial, llevat que s'acordi amb el client d'una forma diferent.
 
En cas de mercaderies que poden enviar-se en paquet, Andorra Campers es reserva el dret a denegar la devolució de l'pagament fins que es rebin de tornada aquestes mercaderies o el client hagi acreditat el retorn de la mateixa, depenent del que es produeixi primer.
 
ANDORRA CAMPERS DONARÀ AL CLIENT L'ADREÇA ON S'HA D'ENVIAR LA MERCADERIA RETORNADA. El client no podrà retornar la mercaderia sense rebre la informació del lloc on enviar-la, que no serà necessàriament la mateixa adreça d'Andorra Campers.
 
Advertències sobre el desistiment
Ja que el client és responsable de l'embalatge per a transportar de forma segura les mercaderies, en cas d'exercir el dret de revocació, es recomana conservar l'embalatge original a l'almenys per un període de catorze dies, ja que el producte ha d'arribar en perfectes condicions.

Exclusió de el dret de revocació
El dret de desistiment no s'aplica al lliurament de:
-Lliurament de mercaderies que no siguin prefabricades i que estiguin clarament fetes a mida o demanades "sota comanda" per part del consumidor o per a la fabricació la selecció o determinació individual per part de l'consumidor sigui decisiva, per exemple, seleccionant materials, configuracions, etc.
 

Ofertes
Totes les ofertes, components i preus publicats en aquest lloc web estan subjectes a confirmació.  Un acord contractual comença a existir només després d'haver-se confirmat una ordre per escrit.

Productes
Andorra Campers Accessoris s'esforça per descriure els productes d'aquest lloc web amb la major precisió possible, però poden variar característiques a causa de especificacions pròpies del seu vehicle o a les característiques del seu navegador web.

Aquesta aproximació es considera acceptada per part dels nostres clients de manera que no s'admet reclamació per aquesta causa.

Preus
Tots els preus, llevat que s'indiqui el contrari en la fitxa de producte, corresponen al Preu de Venda al Públic (PVP) final impostos inclosos. Els impostos indirectes aplicats a la compra seran els propis del país on es reculli o rebi la mercaderia.

Andorra Campers Accessoris es reserva el dret de realitzar modificacions de preu sense previ avís per raons com el canvi o increment en les tarifes de preu dels nostres proveïdors, errors o omissions, nous impostos o circumstàncies similars.

Garantia
Els articles oferts en el nostre lloc web estan avalats per importants firmes comercials i tenen la garantia europea corresponent en tots els casos.

Andorra Campers garanteix la qualitat dels productes que distribueix, en els termes legalment establerts pel fabricant en el document de certificat de garantia corresponent.

Els drets de garantia són vàlids a partir de la data de la signatura i segellat pel nostre establiment o data de factura en el seu defecte.

No s'inclouen en garantia les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada per un Servei Tècnic autoritzat quan procedeixi, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució, rebaixa o val de compra.

La garantia perdrà el seu valor:
Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.
· Si es manipula o repara tant el número identificatiu com el mateix aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic autoritzat.
· Si no té la factura, signatura o segell de l'establiment.

Per fer ús de la garantia, és imprescindible la presentació del certificat de garantia (si n'hi ha) juntament amb la factura de compra.

Terminis de lliurament
Andorra Campers Accessoris es compromet a fer tot el possible per gestionar i lliurar totes les comandes dins dels acords i terminis pactats. Els terminis de lliurament es basen en acords individuals amb cada client. Els productes en estoc poden ser lliurats immediatament. Els productes venuts per encàrrec, requereixen uns terminis de lliurament variables d'entre 2 i 52 setmanes des de la seva posada en producció, depenent de la seva tipologia del fabricant, nacionalitat o grau de personalització: (tapisseria, acabat, materials, etc.). Els terminis de lliurament són \"estimats\" i mai \"dates exactes\". Andorra Campers Accessoris no es fa responsable de qualsevol canvi en els terminis de lliurament una vegada que una comanda ha estat cursada i/o posada en producció.

Força major
Per força major, interrupcions en la producció, vagues, catàstrofes, disturbis, hostilitats, indisponibilitat de materials o qualsevol altre factor que escapi al nostre control, ja sigui en el nostre lloc de treball o en el de qualsevol dels nostres proveïdors, Andorra Campers Accessoris es reserva el dret d'alterar la durada del termini pactat, modificar les seves condicions, cancel·lar o suspendre la venda. Andorra Campers Accessoris no es fa responsable dels perjudicis que això pogués ocasionar.

Emmagatzematge
Si un client no pot fer-se càrrec immediatament dels béns que estan a punt per al seu enviament o lliurament, nosaltres els podem guardar gratuïtament al nostre magatzem per un període màxim de 30 dies a partir de la data de recepció.

Si es requereix d'emmagatzematge per un període més llarg el càrrec per a l'emmagatzematge serà d'un 3% de l'import facturat per mes.

El càrrec d'emmagatzematge pot ser incrementat en funció de la tipologia, manipulació, pes o el volum dels béns emmagatzemats.

Seguretat i Confidencialitat
Per realitzar les seves comandes a la nostra botiga online o accedir a determinats serveis, haurà de registrar les seves dades personals i introduir un nom d'usuari i clau d'accés que li permetran accedir a totes aquelles zones que requereixin una identificació prèvia, amb l'avantatge de no haver de tornar a emplenar-les.

En el moment en què vostè es registra al nostre servidor o realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliaris i els relatius a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda, així com per enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin resultar del seu interès.

En compliment del que disposa la Llei Andorrana de Protecció de Dades, com a client d'Andorra Campers Accessoris, podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició o sol·licitar el recordatori de la seva contrasenya si l'ha oblidat, comunicant-ho per escrit a: Andorra Campers Accessoris, Av.Francesc Cairat, 9, AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra) o mitjançant la nostra adreça de correu electrònic d'atenció al client

Lloc i elecció de la llei
Aquests Termes i Condicions i qualsevol homòleg, esmenes o revisions es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis del Principat d'Andorra, sense tenir en compte els principis de conflictes de lleis. En qualsevol cas, la controvèrsia, plet, acció o procediment que sorgeixi de, en connexió amb, o relacionats amb aquest conveni es portaran davant de la Batllia del Principat d'Andorra, i les parts renuncien a aquesta qualsevol objecció que puguin tenir a la jurisdicció personal en aquests tribunals.

Acord complet
Aquests Termes i Condicions són la declaració completa de l'acord de les parts respecte a l'objecte d'aquest i reemplacen tots els acords i enteniments previs entre les parts respecte a l'objecte d'aquest. Per ser vinculant, qualsevol esmena o modificació d'aquest Acord es farà per mitjà d'un instrument escrit signat per les dues parts.